THAILAND ZOCIAL AWARDS คือ งานประกาศรางวัลโซเชียลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยจัดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับวงการโซเชียลที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ และเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ และยกระดับวงการโซเชียล โดยมอบรางวัลเพื่อเชิดชูผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละอุตสาหกรรม, บุคคลบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง, ผู้ทรงอิทธิพลบนโซเชียล โดยบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้พัฒนา ZOCIAL METRIC เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การวัดผลผู้ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียล ร่วมกับคณะที่ปรึกษาจากหลากหลายแวดวงเพื่อความสมบูรณ์ของผลการตัดสิน งาน THAILAND ZOCIAL AWARDS ได้จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2013 ในนามบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดียอันดับหนึ่งของประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

MENTORS

METRIC

เพื่อวัดประสิทธิภาพความสามารถในการทำกิจกรรมการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเป็นรูปธรรม Wisesight จึงได้ พัฒนาดัชนีชี้วัดที่เรียกว่า “WISESIGHT METRIC” สำหรับการวัดผลบนโซเชียลมีเดียที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ในประเทศไทย ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยวัดผลใน 4 ช่องทาง คือ Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube โดยแบ่ง METRIC ที่ใช้วัดผลรางวัลในงาน THAILAND ZOCIAL AWARDS 2021 ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ BRAND METRIC, ENTERTAINMENT METRIC, INFLUENCER METRIC และ PERSONAL BRAND METRIC

BRAND METRIC

BRAND METRIC ใช้วัดประสิทธิภาพของกลุ่มรางวัล BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA โดยวัดความสามารถของแบรนด์ผ่านการสื่อสารบนโซเชียลมีเดียผ่าน 3 ปัจจัยหลัก คือ 1) BUSINESS GROWTH โดยพิจารณาจาก Fan Growth การเติบโตของผู้ติดตามในปีที่ผ่านมา, Interaction ความสนใจที่มีต่อเนื้อหา, Intention ความสนใจอยากซื้อที่มีต่อแบรนด์, Recommendation การสนับสนุนและแนะนำแบรนด์ 2) CUSTOMER SATISFACTION โดยพิจารณาจาก Response Rate, Response Time เพื่อวัดประสิทธิภาพด้านความครบถ้วน และความรวดเร็วในการตอบสนองต่อปัญหาหรือคำร้องเรียนของผู้บริโภค, Sentiment วัดความรู้สึกที่ลูกค้าตอบสนองผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของแบรนด์ และ 3) INNOVATION โดยพิจารณาจากสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรม

1. Business Growth

การเติบโตของธุรกิจผ่านการทำการตลาดในช่องทาง Social Media ซึ่งประกอบไปด้วย Fan Growth การเติบโตของผู้ติดตามในปีที่ผ่านมา, Interaction ความสนใจที่มีต่อเนื้อหา, Intention ความสนใจอยากซื้อที่มีต่อแบรนด์ และ Recommendation การสนับสนุนและแนะนำแบรนด์

2. Customer Satisfaction

ความพึงพอใจของผู้บริโภค โดยประกอบด้วย Sentiment วัดความรู้สึกและความนึกคิดที่ลูกค้าตอบสนองต่อแบรนด์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของแบรนด์ รวมถึง Response Rate และ Response Time เพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานด้านความครบถ้วน และรวดเร็วในการตอบสนองต่อปัญหาหรือคำร้องเรียนของผู้บริโภค

3. Innovation

การสร้างมาตรฐานใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรม เป็นการพิจารณาจากคณะกรรมการในเรื่องของความแปลกใหม่ในการสื่อสาร รวมถึงการนำเสนอสิ่งที่แตกต่างออกไปจากแนวทางเดิมของกลุ่มอุตสาหกรรม

INFLUENCER METRIC

INFLUENCER METRIC ใช้วัดประสิทธิภาพของกลุ่มรางวัล BEST INFLUENCER PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA โดยวัดความสามารถของบล๊อกเกอร์ อินฟลูเอนเซอร์ และผู้ทรงอิทธิพลบนโซเชียลในสาขาต่างๆ ใน 2 รูปแบบ คือ 1) การวัดประสิทธิภาพของผู้จัดทำคอนเทนต์ 2) การวัดประสิทธิภาพของคอนเทนต์ โดยพิจารณาจาก Advocacy วัดการสนับสนุนการแชร์เนื้อหาจากแฟนที่ติดตาม, Intention วัดความสนใจในการซื้อที่เกิดขึ้นจากการผลิตเนื้อหา, Sentiment วัดความรู้สึกที่ตอบสนองต่ออินฟลูเอนเซอร์, Interaction วัดประสิทธิภาพ หรือความสนใจต่อเนื้อหา และ Fan วัดปริมาณการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและผู้ติดตาม

ENTERTAINMENT METRIC

ENTERTAINMENT METRIC ใช้วัดประสิทธิภาพของกลุ่มรางวัล BEST ENTERTAINMENT PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA โดยวัดความนิยมของ ภาพยนตร์ ละคร ข่าว รายการโทรทัศน์ รายการออนไลน์ เพลง และพอดแคสท์บนโซเชียลมีเดีย โดยพิจารณาจาก Interaction เพื่อความสนใจที่มีต่อเนื้อหา, Social Voice เพื่อวัดการถูกพูดถึงไปในวงกว้าง, และการ Share เพื่อวัดกระจายข่าวและการบอกต่อในสังคมออนไลน์ และส่วนของรางวัลผู้ผลิตรายการออนไลน์ (Online Channel) จะใช้วิธีการวัดผลที่แตกต่างออกไป โดยใช้ค่า Fan เพื่อวัดปริมาณการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและผู้ติดตาม, View จำนวนผู้เข้าชม, และ Interaction สำหรับวัดความสนใจที่มีต่อเนื้อหา

PERSONAL BRAND METRIC

PERSONAL BRAND METRIC ใช้วัดประสิทธิภาพของบุคคลที่ถูกกล่าวถึงบนโซเชียลมีเดียในสาขาต่างๆ โดยพิจารณาจาก Social Voice เพื่อวัดการถูกพูดถึงไปในวงกว้าง, Interaction วัดประสิทธิภาพ หรือความสนใจต่อเนื้อหา และ Sentiment ในการวัดผลเพื่อดูความนิยมและทัศนคติที่คนบนโซเชียลทีเดียมีต่อบุคคลนั้น

WINNER

BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA

Automotive
Bank
Beverage
Broadcasting
Construction Material
Consumer Electronics
Cosmetics
Delivery & Logistics
Department Store & Super Store
E-Commerce Platform
Financial Service
Food
Gold & Jewelry
Government & State Enterprise
Home & Decoration
Hospital & Medical Center
Hospitality & Tourism
Insurance
Mom & Baby
Personal Care
Real Estate & Property Development
Restaurant
Skincare
Supermarket
Telecommunication
Transportation

BEST ENTERTAINMENT ON SOCIAL MEDIA

Online Channel
Online Program
Podcast
Song
Thai Movie
Thai News Program
Thai Series
TV Program

BEST INFLUENCER ON SOCIAL MEDIA​

Art & Literature
Automotive
Beauty & Fashion
Cooking
Education
Environment
Family & Senior
Food & Dining
Gadget & Technology
Gaming  & Esports
Health & Wellness
Investment & Personal Finance
Lifestyle
Parenting & Kid
Pet
Travel

PERSON OF THE YEAR

BUSINESS
COUPLE OF THE YEAR 1
COUPLE OF THE YEAR 2
POLITICS
SPORT

BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA BY PLATFORM

Pantip
TikTok
YouTube

BEST MEDIA INNOVATION

SPECIAL AWARD

FINALIST

BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA

Automotive
GPX
MG
Mitsubishi Motors
Nissan
Toyota Motor
Bank
GSB
KBank
Krungsri
Krungthai
SCB
Beverage
Chang
Dutchie Yoghurt
Khao Shong Coffee
M150
Pepsi
Broadcasting
Ch3
Amarin TV
GMM25
ONE31
Workpoint TV
Construction Material
HAFELE
SCG
TOA
Tpi Polene
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร
Consumer Electronics
Carrier
Huawei
Oppo
Samsung
Vivo
Cosmetics
4U2
Bobbi Brown
Cathy Doll
Cho Cosmetics
Mistine
Delivery & Logistics
Grab
LINE MAN
Foodpanda
Kerry Express
ไปรษณีย์ไทย
Department Store & Super Store
Big C
Central Department Store
Central Festival Hatyai
Tesco Lotus
The Mall
E-Commerce Platform
JD CENTRAL
Konvy
Lazada
ShopAt24
Shopee
Financial Service
Krungsri Auto
Krungsri Card
Krungsri First Choice
KTC
TrueMoney
Food
CP
Farmhouse
Koh Kae
Lays
Taokaenoi
Gold & Jewelry
Aurora
LS Jewelry Group
Shining Gold
ห้างทองเพชรมังกร
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
Government & State Enterprise
กระทรวงสาธารณสุข
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
สำนักงานประกันสังคม
Home & Decoration
Homepro
IKEA
Index Living Mall
SB Design Square
ไทวัสดุ
Hospital & Medical Center
Bumrungrad International Hospital
Lelux Hospital
Masterpiece Hospital
Meko Clinic
The Art Clinic
Hospitality & Tourism
agoda
Anantara Hotels Resorts & Spas
Anantara Mai Khao Phuket Villas
Sri panwa
Traveloka
Insurance
AIA
FWD
Muang Thai Life
Thai Life Insurance
Thaivivat Insurance
Mom & Baby
BabyLove
Hi-Q
MumMom
Pumpnom
S-26
Personal Care
Bennett
Giffarine
Nivea
Yves Rocher
สมุนไพรอภัยภูเบศร
Real Estate & Property Development
AP Thai
Land and Houses
Sansiri
SC ASSET
Singha Estate
Restaurant
KFC
McDonald's
S&P
Starbucks
The Pizza Company
Skincare
Eucerin
Jula's Herb
Smooth-E
Smooto Japan
Sulwhasoo
Supermarket
CJ Supermarket
Foodland
Makro
Tops
Villa Market
Telecommunication
AIS
dtac
FINN MOBILE
True Online
TrueMove H
Transportation
airasia
Bangkok Airways
Thai Airways
THAI Smile Airways
Vietjet Air

BEST ENTERTAINMENT ON SOCIAL MEDIA

Online Channel
Bie The Ska
HeHaa TV
ohana clip
tigercrychannel
โคตรคูล
Online Program
เกษียณสำราญ
จีบหนูหน่อย
ป๊อกกี้ on the run
มหึหมา
อย่าหาว่าน้าสอน
Podcast
Mission To The Moon
R U OK
The Secret Sauce
คำนี้ดี
ออฟฟิศ 0.4
Song
ดึงดัน - COCKTAIL X ตั๊ก ศิริพร
โดดดิด่ง - BNK48
ตามตะวัน - NUM KALA x แอ๊ด คาราบาว
ปล่อย - NUM KALA
พักก่อน - MILLI
Thai Movie
Low Season สุขสันต์วันโสด
ไทบ้าน x BNK48 จากใจผู้สาวคนนี้
อ้าย..คนหล่อลวง
อีเรียมซิ่ง
เฮ้ย! ลูกเพ่ นี่ลูกพ่อ
Thai News Program
ถามตรงๆ กับจอมขวัญ
ทุบโต๊ะข่าว
ไทยรัฐนิวส์โชว์
เรื่องเล่าเช้านี้
โหนกระแส
Thai Series
ซ่อนเงารัก
ตราบฟ้ามีตะวัน
เพราะเราคู่กัน
ร้อยเล่ห์มารยา
อกเกือบหักแอบรักคุณสามี
TV Program
10Fight10
3 แซ่บ
Super 10 ซุปเปอร์เท็น
ตลก 6 ฉาก
ร้องข้ามกำแพง TheWallSong

BEST INFLUENCER ON SOCIAL MEDIA

Art & Literature
คิดมาก
คิ้วต่ำ
Reenp
ซิบบิล
Sundae Kids
Automotive
CarDebuts
driveautoblog
Life of Cars Bkk - ตามติดชีวิต 4 ล้อ
XO Autosport
จอร์น ไรเดอร์ - John Rider
Beauty & Fashion
Archita Station
Gamgy
Nune noppaluck
ZuvapitSnap
สะบัดแปรง
Cooking
Aum napat
กับข้าวกับปลาโอ Plaocooking
กินได้อร่อยด้วย
ป้าหนึ่ง ตึ่งโป๊ะ
หมีมีหม้อ
Education
English With Vivian
Perfect English กับครูพี่แอน
นายอาร์ม
นุ่น - English AfterNoonz
อาจารย์อดัม
Environment
Digitalay
Environman
Wannasingh Prasertkul
ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป
สัตว์ : สิทธิและโอกาส - Thailand Animal Rights Alliance.
Family & Senior
50+ young แจ๋ว
SopitChitchat โสภิตชิทแชท
Malinda Herman
ตายายสอนหลาน
แต่งให้สวย Style 50+
Food & Dining
Cafe Story : รีวิวคาเฟ่ ทุกวัน
Mark Wiens
Mawinfinferrr
PEACH EAT LAEK
ถนัดชิม
Gadget & Technology
Ceemeagain
GUZAP
iphonemod
Spin9
LDA ลดา - Ladies of Digital Age
Gaming  & Esport
HEARTROCKER
Nontakan Ns.
SkizzTV
TONKLA
กิต งายย
Health & Wellness
Alita Pear
Bebe Fit Routine
forcejun
Naefit
Thidakarn
Investment & Personal Finance
Money Coach
Paul Pattarapon พอล ภัทรพล
TaxBugnoms
ลงทุนเกิร์ล
ลงทุนแมน
Lifestyle
Bie The Ska
Kayavine
Kaykai Salaider
Kyutae Oppa
SpriteDer SPD
Parenting & Kid
Guy Haru Family
Little Monster
Lydia Sarunrat Deane
MomMe Chidjun
MindsetTV
Pet
Gluta Story
MUJI SAMA
ข้าวจ้าว หมากวนตีน
เฉโปแมวโง่
เป็นแม่แมว
Travel
Go Went Go : เที่ยว เว้น เที่ยว
I Roam Alone
Pigkaploy
Sneak out หนีเที่ยว
อาสา พาไปหลง

Milestone

    Thailand Zocial Awards คือ งานประกาศรางวัลโซเชียลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับโซเชียลมีเดียที่นับวันจะยิ่งมีอิทธิพลต่อภาคธุรกิจมากขึ้นในยุคที่เราขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล เพื่อยกระดับบรรทัดฐานการใช้โซเชียลมีเดีย โดยการมอบรางวัลคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากคนในวงการโซเชียลมีเดีย รวมถึงการอัพเดทเทรนด์โซเชียลมีเดียแบบเจาะลึกของภาคธุรกิจโดยกูรูออนไลน์ตัวจริง ถือเป็นรางวัลที่มอบให้กับแบรนด์หรือเอเจนซี่เพื่อเชิดชูผลงานที่ใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปี 2013 โดยบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโซเซียลมีเดียอันดับหนึ่งของประเทศไทย

2020

SHIFT

2019

Play: Rolling Your Data

2018

18+ Data is Sexy

2017

Extraordinary

2016

Social Media TRAP Presented by AIS 4G

2015

Thailand Zocial Awards 2016 Presented by TrueMove H

2014

Thailand Zocial Awards 2014 Presented by True Money

2013

Thailand Zocial Awards 2013

Partners