STANDARD SHIFT

SOLD OUT​

Play Video

Speakers

งานสัมมนาที่รวบรวมแพลตฟอร์มชั้นนำมาขึ้น Keynote มากที่สุดถึง 16 Keynote จาก 14 แพลตฟอร์ม และ 2 keynote พิเศษ ได้แก่ Facebook, Facebook Watch, Line, Line TV, Spotify, Pantip, AIS, AIS Play, YouTube, Tiktok, Twitter, รวมถึง Panel discussion จากทั้งโซเชียลแพลตฟอร์มและกูรูด้านการทำการตลาดออนไลน์ ที่จะอัดแน่นไปด้วยเทรนด์อินไซท์ต่างๆ รวมถึงวิธีการวัดผลรูปแบบใหม่เพื่อให้นักการตลาดสามารถนำไปวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคบนโซเชียลที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

Milestone

Thailand Zocial Awards คือ งานประกาศรางวัลโซเชียลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับโซเชียลมีเดียที่นับวันจะยิ่งมีอิทธิพลต่อภาคธุรกิจมากขึ้นในยุคที่เราขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล เพื่อยกระดับบรรทัดฐานการใช้โซเชียลมีเดีย โดยการมอบรางวัลคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากคนในวงการโซเชียลมีเดีย รวมถึงการอัพเดทเทรนด์โซเชียลมีเดียแบบเจาะลึกของภาคธุรกิจโดยกูรูออนไลน์ตัวจริง ถือเป็นรางวัลที่มอบให้กับแบรนด์หรือเอเจนซี่เพื่อเชิดชูผลงานที่ใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปี 2013 โดยบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโซเซียลมีเดียอันดับหนึ่งของประเทศไทย

PARTNERS