Top Engaged Facebook "Community Page" of the Year
รางวัลสุดยอดคอมมูนิตี้เพจในเฟซบุ๊กที่มีคนปฏิสัมพันธ์มากที่สุดในประเทศไทย
UNSEEN TOUR THAILAND
Top Engaged Twitter Account of the Year
รางวัลสุดยอดบัญชีทวิตเตอร์ที่มีคนปฏิสัมพันธ์มากที่สุดในประเทศไทย
@DINSOREKOD
Top Engaged Male Instagram Account of the Year
รางวัลสุดยอดบัญชีอินสตราแกรมที่มีคนปฏิสัมพันธ์มากที่สุดในประเทศไทย
@BOY_PAKORN
Top Engaged Female Instagram Account of the Year
รางวัลสุดยอดบัญชีอินสตราแกรมที่มีคนปฏิสัมพันธ์มากที่สุดในประเทศไทย
@AUM_PATCHRAPA
Top Engaged Influencer Instagram Account of the Year
รางวัลสุดยอดบัญชีอินสตราแกรมที่มีคนปฏิสัมพันธ์มากที่สุดในประเทศไทย
@PIMTHA
Top Youtube Channel of the Year
รางวัลสุดยอดยูทูปชาแนลที่มีคนปฏิสัมพันธ์มากที่สุดในประเทศไทย
GMM GRAMMY OFFICIAL
Top Video Clip on Youtube of the Year
รางวัลสุดยอดคลิปวีดีโอในยูทูปที่มีคนแชร์ลงโซเชียลมีเดียมากที่สุดในประเทศไทย
เธอ - COCKTAIL
Top Location Check-in of the Year in Thailand
รางวัลสุดยอดสถานที่ที่ถูกเช็คอินมากที่สุด
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | Suvarnabhumi Airport BKK
Top Creator's Sticker download
รางวัล Sticker ในชุด Creator ที่มียอด Download สูงที่สุด
Jumbooka 22nd Century
Top Sent Sticker in LINE
รางวัลชุด Sticker ที่ถูกส่งมากที่สุดใน LINE Application
Rakuten TARAD.com : Happy Panda
No.1 Net Idol on Social Media of The Year
รางวัลเน็ตไอดอลที่ 1 ในใจมหาชนคนออนไลน์
มุกกี้
No.1 Facebook Community Page of The Year
รางวัลเฟซบุ๊กเพจ ที่มีอิทธิพลที่ 1 ในใจมหาชนคนออนไลน์
อีเจี๊ยบเลียบด่วน
No.1 Twitter Account of The Year
รางวัลบัญชีทวิตเตอร์ที่มีอิทธิพลที่ 1 ในใจมหาชนคนออนไลน์
@NA_NAKE
No.1 Kid Celebrity on Instagram of The Year
รางวัลเซเลบริตี้เด็กที่ 1 ในใจมหาชนคนออนไลน์
น้องวันใหม่
No.1 Youtube Channel of The Year
รางวัลยูทูปแชเนลที่1 ในใจมหาชนคนออนไลน์
The Voice Thailand
No.1 Artist on Social Media of The Year
รางวัลศิลปินที่ 1 ในใจมหาชนคนออนไลน์
BODY SLAM