รางวัลแบรนด์ สินค้า/บริการ ที่มีค่า ENGAGEMENT บน SOCIAL NETWORK มากที่สุด

Top Brand Engaged on Social Media of the Year
รางวัลสุดยอดแบรนด์ที่มีค่าปฎิสัมพันธ์บน Social Media มากที่สุดในประเทศไทย
ICHITAN
Top Brand Growth on Social Media of the Year
รางวัลสุดยอดแบรนด์ที่มีอัตราการเติบโตบน Social Media อย่างต่อเนื่องมากที่สุดในประเทศไทย
SAMSUNG MOBILE

Top Brand Engaged on Social Media by Category

Top Brand Engaged on Social Media by Category "Beverage"
รางวัลสุดยอดแบรนด์ที่มีค่าปฎิสัมพันธ์บน Social Media มากที่สุดในธุรกิจ "เครื่องดื่ม"
ICHITAN
Top Brand Engaged on Social Media by Category "IT & Digital"
รางวัลสุดยอดแบรนด์ที่มีค่าปฎิสัมพันธ์บน Social Media มากที่สุดในธุรกิจ "ไอที และ ดิจิตอล"
SAMSUNG MOBILE
Top Brand Engaged on Social Media by Category "Bank & Finance"
รางวัลสุดยอดแบรนด์ที่มีค่าปฎิสัมพันธ์บน Social Media มากที่สุดในธุรกิจ "การเงิน และ การธนาคาร"
SCB
Top Brand Engaged on Social Media by Category "Food"
รางวัลสุดยอดแบรนด์ที่มีค่าปฎิสัมพันธ์บน Social Media มากที่สุดในธุรกิจ "อาหาร"
KFC
Top Brand Engaged on Social Media by Category "Automobile"
รางวัลสุดยอดแบรนด์ที่มีค่าปฎิสัมพันธ์บน Social Media มากที่สุดในธุรกิจ "ยานยนต์"
FORDS

Top Brand Reach on Social Media to Audience

Top Brand Reach on Social Media to Audience
รางวัลสุดยอดแบรนด์ที่ใช้ Social Media เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากที่สุด
DTAC
Top Fans No.1 on LINE Official Account
รางวัลสุดยอดแบรนด์ที่มีคนติดตามใน LINE Official Account มากที่สุดลำดับที่ 1
TRUEMOVE
Top Fans No.2 on LINE Official Account
รางวัลสุดยอดแบรนด์ที่มีคนติดตามใน LINE Official Account มากที่สุดลำดับที่ 2
DTAC
Top Fans No.3 on LINE Official Account
รางวัลสุดยอดแบรนด์ที่มีคนติดตามใน LINE Official Account มากที่สุดลำดับที่ 3
MUANGTHAI

The Best Social Media Campaign - รางวัลแบรนด์ที่ทำกิจกรรมบน Social Media ได้ยอดเยี่ยมในประเทศไทย

AGENCY: Ogilvy & Mather (Thailand)
BRAND: Nature Gift
ผลงาน: WHO

The Best Branded Content on Social Media - รางวัลแบรนด์ที่ทำเนื้อหาบน Social Media ได้ยอดเยี่ยมในประเทศไทย

AGENCY: M Interaction
BRAND: Rangsit University
ผลงาน: RSU Experience

The Best Customer Service on Social Media - รางวัลแบรนด์ที่ดูแลและให้บริการ บน Social Media ได้ยอดเยี่ยมในประเทศไทย

AGENCY: Ogilvy & Mather (Thailand)
BRAND: KFC
ผลงาน: KFC Facebook page Case

The Best Social Media Application - รางวัลแบรนด์ที่ทำกิจกรรมรูปแบบในแอพลิเคชั่นบน Social Media ได้ยอดเยี่ยมในประเทศไทย

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

The Best Social Commerce Campaign - รางวัลแบรนด์ที่ใช้ Social Media เพื่อเพิ่มยอดขาย ได้ยอดเยี่ยมในประเทศไทย

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

The Best Online Crisis Management - รางวัลแบรนด์ที่บริหารจัดการวิกฤตบนออนไลน์ได้ยอดเยี่ยมในประเทศไทย

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

The Best Social Online CSR - รางวัลแบรนด์ที่จัดแคมเปญเพื่อสังคมบนออนไลน์ยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย

AGENCY: Ogilvy & Mather (Thailand)
BRAND: WWF
ผลงาน: ช.ช้าง ช่วยช้าง